Zwroty / wymiany

WYMIANA

W sklepie internetowym www.gymhero.eu istnieje możliwość wymiany towaru. 

 1. Klient ma możliwość wymiany zakupionej w sklepie www.gymhero.eu odzieży na inny rozmiar lub inny produkt w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki na zasadach opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 nr 827 ).

 2. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem zastosowanie ma procedura wymiany!.

 3. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Gym Hero zwraca Sklep w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym i nieprzekraczającej 10 zł (słownie: dziesięć złotych). W pozostałych przypadkach koszty wysyłki do Sklepu pokrywa Klient.

 4. Dokładny opis procedury wymiany znajduje się w zakładce zwroty/reklamacje/wymiany. Odzież wymieniana powinna być odpowiednio zapakowana oraz zabezpieczona.

 5. Procedura wymiany dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem). Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.

 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych bez uprzedniej konsultacji.

 7. Z zasad opisanych w Ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta ) Dz. U. z 2014 nr 827 ) nie mogą korzystać osoby, które nabywają dane produkty w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.

 8. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. 

 9. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. z Kodeksu Cywilnego. 


  ADRES WYMIANY AKCESORIA/ODZIEŻ:

  eFeMeS sp z o.o.
  Sosnowiec-Pieńki 15
  95-010 Stryków


  W celu wymiany prosimy o dostarczenie w raz z produktem, notkę z numerem zamówienia, imieniem i nazwiskiem oraz na jaki model i na jaki rozmiar ( dotyczy odzieży ) mamy wymienić produkt.


     11. UWAGA: Prosimy zachować potwierdzenie nadania paczki oraz numer do jej śledzenia !!

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYZWROT

 1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony w sklepie Gym Hero towar w ciągu 14 dni od jego otrzymania na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30.05.2014 o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 nr 827 ) 

 2. Dokładny opis procedury zwrotu znajduje się w zakładce zwroty/reklamacje/wymiany. Odzież powinna być odpowiednio zapakowana oraz zabezpieczona .

 3. Procedura zwrotu dotyczy tylko towaru, który nie nosi widocznych śladów eksploatacji wykraczających poza zwykły zarząd (możliwości zapoznania się z przedmiotem) . Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towaru.

 4. Koszt odesłania towaru ponosi Kupujący.

 5. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych do paczkomatów .

 6. Niedostosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia zwrotu towarów.

 7. Zwrot kosztów transakcji realizowane są tylko i wyłącznie przelewem bankowym. 

 8. Sprzedający ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni. 

 9. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. z Kodeksu Cywilnego. 

 10. UWAGA: Prosimy zachować potwierdzenie nadania paczki oraz numer do jej śledzenia !!

  1. ADRES ZWROTU AKCESORIA/ODZIEŻ:
   eFeMeS sp z o.o.
   Sosnowiec-Pieńki 15
   95-010 Stryków

   W celu wymiany prosimy o dostarczenie w raz z produktem, faktury oraz notki z numerem zamówienia, imieniem i nazwiskiem oraz informacja o tym, że Państwo oczekują zwrotu produktu.


  2. W celu wymiany prosimy o dostarczenie w raz z produktem, faktury oraz notki z numerem zamówienia, imieniem i nazwiskiem oraz informacja o tym, że Państwo oczekują zwrotu produktu.PRAWA AUTORSKIE

 1. Niniejsza strona internetowa, a w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Gym Hero Natalia Dusza oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

 2. Zdjęcia na stronie www.gymhero.eu są własnością Gym Hero Natalia Dusza, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie. W dziale „Sklep” znajdują się również rzeczy innych projektantów niż Gym Hero.

 3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Gym Hero Natalia Dusza.

 4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.

 5. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni poprzez blog na stronie www.gymhero.eu oraz poprzez portal społecznościowy Facebook ( www.facebook.com/gymhero.eu ). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. 

 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.