Środki europejskie

ŚRODKI UNIJNE

Firma otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu " Młody Biznes". 


Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.