Prawa autorskie

PRAWA AUTORSKIE

  1. Niniejsza strona internetowa, a w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Gym Hero® Natalia Dusza oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

  2. Zdjęcia na stronie www.gymhero.eu są własnością Gym Hero® Natalia Dusza, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie. W dziale „Sklep” znajdują się również rzeczy innych projektantów niż Gym Hero®.

  3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Gym Hero® Natalia Dusza.

  4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.

  5. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni poprzez blog na stronie www.gymhero.eu oraz poprzez portal społecznościowy Facebook ( www.facebook.com/gymhero.eu ). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. 

  6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.


Gym Hero® jest własnością marki: 

Gym Hero®
Natalia Dusza 
Trzciana 279 
36-071 Trzciana 

NIP: 5170343813
REGON: 181148535

GymHero Natalia Dusza, 2014. PŁATNOŚCI: 
Natalia Dusza Trzciana 279 36-071 Trzciana 
W tytule wpłaty prosimy podać numer zamówienia. 

Mbank 
29 1140 2004 0000 3102 7529 8499
Dla Przelewów przychodzących z zagranicy w złotówkach, w Euro ( rozliczane wg kursu średniego NBP z dnia złożenia zamówienia)

Copyright © 2014-2018 Gym Hero®  

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)