Prawa autorskie / polityka prywatności

PRAWA AUTORSKIE

 1. Niniejsza strona internetowa, a w tym jej struktura, układ graficzny, teksty, zdjęcia i grafika oraz prezentowane prace stanowią wyłączną własność Gym Hero® Natalia Dusza oraz podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2000r., Nr 80, poz. 904, z późn. zm.).

 2. Zdjęcia na stronie www.gymhero.eu są własnością Gym Hero® Natalia Dusza, a jej właściciel nie wyraża zgody na ich powielanie. W dziale „Sklep” znajdują się również rzeczy innych projektantów niż Gym Hero®.

 3. Żadna część niniejszej strony internetowej, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i znaki towarowe, nie może być rozpowszechniana, zarówno w publikacjach elektronicznych (w tym również na innych stronach WWW), jak i w formie drukowanej, bez zgody Gym Hero® Natalia Dusza.

 4. Wszelkie inne znaki towarowe, nazwy i logo zawarte na niniejszej witrynie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi będącymi prawną własnością swoich prawowitych właścicieli.

 5. O zmianach regulaminu i ich zakresie Klienci będą powiadomieni poprzez blog na stronie www.gymhero.eu oraz poprzez portal społecznościowy Facebook ( www.facebook.com/gymhero.eu ). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. 

 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.


Gym Hero® jest własnością marki: 

Gym Hero®
Natalia Dusza 
Trzciana 279 
36-071 Trzciana 

NIP: 5170343813
REGON: 181148535

GymHero Natalia Dusza, 2014. PŁATNOŚCI: 
Natalia Dusza Trzciana 279 36-071 Trzciana 
W tytule wpłaty prosimy podać numer zamówienia. 

Mbank 
29 1140 2004 0000 3102 7529 8499
Dla Przelewów przychodzących z zagranicy w złotówkach, w Euro ( rozliczane wg kursu średniego NBP z dnia złożenia zamówienia)

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Gym Hero® zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, o czym niezwłocznie powiadomi Klientów Sklepu., przy czym zmiana Regulaminu nie może pozbawić Klientów Sklepu praw nabytych.

 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Gym Hero®www.gymhero.eu ) z art. 24 ust. 1 pkt. 1 Ust. O ochronie danych osobowych

 3. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Gym Hero® Natalia Dusza z siedzibą w Trzcianie 279.

 4. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta – w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.gymhero.eu i nie będą udostępniane innym podmiotom.

 5. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.

 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka Akceptuj Regulamin.

 7. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak: 
  - Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.) 
  - Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) 
  - Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
Copyright © 2014-2018 Gym Hero®  

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody ich autora jest zawsze naruszeniem prawa autorskiego, a sprawca ponosi odpowiedzialność karną regulowaną przepisami: art. 115 – 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)